Fastighet


Vid fel i fastigheten, kontakta styrelsen personligen.

 

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

 

Internet

Bahnhof

Kontakt: 010-510 00 00


Kabel-TV

Om Du har fel på kabeltevemottagningen kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. Det underlättar felsökningen.
Kontakta därefter styrelsen.

Fel inne i lägenheten bekostas av medlemmen själv.

 

Insekter/skadedjur

Anticimex Tel. 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring