Föreningen har en lång tradition av kostnadsmedvetenhet och sund ekonomi. Detta genomsyrar föreningen än idag. Vi försöker göra så mycket som möjligt själva istället för att köpa in dyra tjänster. Detta kräver ett engagemang från medlemmarna och syns också i varje medlems privatekonomi. Vi har idag en mycket god ekonomi eftersom vi är lågt belånade, håller nere våra kostnader och har ett bra kassaflöde. Tack vare detta kan vi hålla låga avgifter.

Ladda ned

Icon representing an icon       

 

Årsredovisning 2020 (utkast)
Årsredovisning 2019
 
Årsredovisning 2018
 
Årsredovisning 2017
 
Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015 
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013